Souhlas se zpracováním osobních údajů

  1. Tímto uděluji souhlas Mgr. et Mgr. Miloslavu Tutterovi, advokátovi, ev. Č. ČAK 18208, se sídlem Ječná 1, 120 00 Praha 2, IČ: 07057474, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, e-mail, telefonní číslo (dále jen jako „osobní údaje“).
  2. Osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem poskytnutí právní služby ze strany Správce, kterou jste u něj závazně objednali na internetových stránkách www.aktutter.cz. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.
  4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
  5. Vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, na přenositelnost údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

 

Zásady používání cookies

Cookies jsou textové informace uložené na Vašem pevném disku přes prohlížeč (např. Microsoft Explorer nebo Mozilla Firefox). Pokud opětovně navštívíte webovou stránku, která předala soubor cookies do Vašeho prohlížeče, budete zde rozpoznán a individuálně adresován.

Cookies jsou malé soubory, které mají za úkol pamatovat si vaše preference při procházení našeho webu www.aktutter.cz. Tyto informace ukládají do vašeho počítače. Pokud následně znovu navštívíte web, který odeslal cookies do vašeho prohlížeče, budete rozpoznání a osloveni individuálně.

Věříme, že je důležité, abyste věděli, které cookies se používají na našem webu a za jakým účelem. U některých cookies žádáme o váš souhlas, například pro analytické cookies, které se používají ke sledování návštěvníků na našich webových stránkách. Nevyžadujeme váš souhlas s funkčními cookies, které se používají k zajištění řádného fungování našich webových stránek. Tyto cookies se ukládají okamžitě. Níže si můžete přečíst více o různých typech cookies, které využíváme.

Funkce nápovědy u většiny webových prohlížečů vysvětluje, jak můžete zabránit tomu, aby váš prohlížeč přijímal nová cookies, jak vás váš prohlížeč upozorní, když obdržíte nové cookies nebo jak můžete deaktivovat všechna přijatá cookies. Všechny funkce webu www.aktutter.cz můžete plně využívat pouze tehdy, pokud přijmete cookies, proto doporučujeme ponechat funkci cookies povolenou. Doporučujeme také, abyste se odhlásili vždy, když přestanete používat váš počítač, který sdílíte s ostatními a jehož prohlížeč je nastaven na přijímání cookies.

Upozornění: Cookies jsou platná pouze v počítači, na kterém jsou uloženy. Mnoho uživatelů internetu má obavy ohledně cookies. Advokát vám proto dává možnost přijímat, nebo blokovat cookies, která nejsou označeny jako funkční. Cookies, pro která žádáme o souhlas, přijímáte kliknutím na „Souhlasím“ na našem cookies banneru. Tyto cookies můžete odmítnout pomocí nastavení vašeho prohlížeče nebo kliknutím na „Nesouhlasím“ na našem cookies banneru. Naše webové stránky budou ukládat cookies, která nejsou označená jako funkční pouze s vaším souhlasem. Pokud nesouhlasíte s používáním nefunkčních cookies nebo si prohlížíte naše webové stránky bez volby, nebudou na váš počítač ukládána žádná cookies, která nejsou označené jako funkční.

Obsah těchto zásad používání cookies může být změněn, například pokud začneme používat jiné cookies nebo pokud dojde ke změnám v zákonech. Pokud provedeme jakékoli podstatné změny, budeme vás informovat prostřednictvím našich zásad pro používání cookies na webu www.aktutter.cz.

  1. Omezení cookies

Cookies jsou určeny pro jednotlivé počítače. Ve výchozím nastavení jsou prohlížeče nastaveny na přijímání cookies. Pokud tomu tak není a vy chcete využívat cookies, musíte změnit nastavení vašeho prohlížeče, abyste mohli plně využít cookies používaných advokátem.

  1. Které cookies advokát používá?

Cookies jsou aktivní, když navštívíte naše webové stránky www.aktutter.cz. Na našich webových stránkách jsou umístěné následující cookies.

  1. Co tyto cookies dělají?

3.1 Funkční (nezbytné) cookies

Advokát používá funkční (nezbytných) cookies včetně preferenčních cookies. Funkční cookies jsou nezbytné pro správné rozložení a vaši navigaci na našem webu. Používají se také k zapamatování, zda cookies přijímáte, nebo odmítáte. Ukládáme vlastní cookies, ke kterým mají přístup pouze zaměstnanci advokáta oprávněni pro tento účel. Nesdílíme údaje ani osobní údaje shromážděné prostřednictvím funkčních cookies s třetími stranami, pokud k tomu nemáme povinnost ze zákona. Preferenční cookies jsou podobné funkčním cookies. Preferenční cookies zajišťují, že si web www.aktutter zapamatuje informace, které ovlivňují fungování a design, jako je např. preferovaný jazyk nebo oblast, ve které se nacházíte. Zákon stanovuje, že funkční soubory cookies nevyžadují souhlas.

3.2 Analytické soubory cookies

Analytické soubory cookies zaznamenávají, jak návštěvníci používají náš web. Tyto informace využíváme k analýze používání našeho webu a ke generování anonymních statistik a reportů o uživatelích. Tyto znalosti využíváme ke zlepšování našich marketingových aktivit, jakož i kvality, účinnosti a uživatelské přívětivosti našich webových stránek.

Google Analytics

K tomuto účelu používá advokát Google (Universal) Analytics. Google, jako poskytovatel této služby, umisťuje analytické cookies prostřednictvím našeho webu. Advokát přijal konkrétní opatření k omezení dopadu na vaše soukromí. Google nabízí možnost odhlásit se od shromažďování údajů pro účely Google Analytics pomocí doplňku k prohlížeči pro účel odhlášení se z Google Analytics.

Ostatní cookies a technologie

Vyžádáme si také souhlas s jakýmikoli dalšími analytickými soubory cookies. Pokud soubory cookies neovlivní, nebo jen stěží ovlivní vaše soukromí, souhlas nevyžadujeme. Například žádáme o váš souhlas, pokud cookies umísťuje třetí strana, která není výhradním zpracovatelem. Tato strana může být např. pouze správcem, nebo spolusprávcem a provádí analýzy / benchmarky ve svůj prospěch, nebo ve prospěch třetích stran. V takovém případě požádáme o souhlas návštěvníka webu. Vždy máte možnost rozhodnout, do jaké míry chcete povolit tyto nebo jiné cookies a technologie. Svůj výběr můžete kdykoli zrušit. Zabránit ukládání těchto cookies můžete tím, že to uvedete v nastavení vašeho prohlížeče nebo kliknutím na „Nesouhlasím“ v banneru cookies na našem webu. Mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci plně využívat všechny funkce webové stránky.

Marketingové cookies; reklamní a sociální média cookies

Marketingové cookies používáme ke zlepšení a měření úspěchu našich reklamních kampaní, k přehrávání videí a k oblíbení / sdílení webového obsahu pomocí tlačítek na našem webu.

Reklamní cookies

Pokud například návštěvník klikne na reklamní banner na webu www.aktutter.cz, vytvoří se pomocí prohlížeče cookies s reklamním ID a omezenou platností. Používáme reklamní ID k identifikaci toho, jaký reklamní materiál upoutal vaši pozornost. Neexistují žádné další funkce pro rozpoznávání návštěvníků na našich stránkách. Pomocí reklamních cookies vidíme, které stránky jste na našem webu navštívili. Tyto informace využíváme k cílení reklam advokáta, které jsou pro vás relevantní, na jiných webových stránkách, které navštívíte. Za tímto účelem spolupracujeme s reklamními partnery, jako je Google nebo Facebook. Prostřednictvím těchto partnerů můžeme také hledat další cílové skupiny, pro které by naše reklamy mohly být zajímavé. Naši reklamní partneři mohou pomocí reklamních cookies sledovat, které další webové stránky navštěvujete. Tento typ cookies ukládáme, pouze pokud jste udělili souhlas prostřednictvím našeho cookies banner.

 

 

Cookies sociálních médií

Konkrétní obsah na našem webu můžete prohlížet, oblíbit si a sdílet pomocí pluginů pro sociální média. Používáme cookies z platforem sociálních médií, abychom zajistili správné fungování těchto pluginů. Tyto soubory cookies zajišťují, že vás tyto weby sociálních médií poznají, když chcete sdílet obsah webových stránek, například článek. Tyto soubory cookies umožňují přihlášeným uživatelům vybrané platformy sociálních médií okamžitě sdílet konkrétní obsah z našich webových stránek. Další informace o cookies, které sociální média ukládají a údajích, které shromažďují, naleznete v prohlášeních příslušných sociálních sítí. Odkazy jsou umístěné níže. Doporučujeme pravidelně kontrolovat smluvní podmínky těchto stran, protože se mohou změnit. Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube (Google).

Advokát umisťuje tyto marketingové cookies pouze s vaším souhlasem. Pokud s používáním marketingových cookies nesouhlasíte nebo si prohlížíte naše webové stránky bez výběru z jedné z možností, nebudou na váš počítač ukládány žádné marketingové cookies.

Jaké máte možnosti?

Jak je uvedeno výše, cookies, které vyžadují váš souhlas, budou umístěny do vašeho počítače, pouze pokud jste to povolili kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ v banneru cookies. Tento banner uvidíte při první návštěvě našeho webu. V banneru cookies můžete uvést, že na webu www.aktutter.cz nechcete dostávat určité typy cookies. Dále můžete změnit celkové nastavení cookies nebo později zrušit svůj souhlas. Pro zaznamenání vaší volby musíme umístit cookies. Vaše nastavení nemůžeme přenést do jiných prohlížečů a počítačů, které používáte. Pro každý z nich si musíte zvolit volbu samostatně. Cookies můžete také spravovat pomocí nastavení vašeho prohlížeče. Funkce nápovědy v nabídce většiny prohlížečů vysvětluje, jak můžete zabránit tomu, aby váš prohlížeč přijímal nové cookies, jak vás váš prohlížeč upozorní, když obdržíte nové cookies nebo jak můžete deaktivovat všechna přijatá cookies. Cookies jsou umístěny na každém počítači, který používáte k návštěvě webových stránek. Pokud již nechcete dostávat žádná cookies, musíte změnit nastavení na všech počítačích, které používáte. Upozorňujeme, že pokud odmítnete nebo smažete cookies, může to mít také vliv na funkční (nezbytná) cookies. To může omezit možnosti použití našich webových stránek nebo jejich jednotlivých částí.